opcje
drukuj

Wykładowcy

prof. dr hab. inż. Józef Frąś
Podstawowe problemy ochrony środowiska w gospodarce globalnej
Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w ochronie środowiska

dr inż. Marek Matulewski
Zarządzanie zużyciem energii
Ekonomika ochrony środowiska
Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych

dr Piotr Nowakowski
Procesy integracyjne w ochronie środowiska. Przepisy obowiązujące w UE i w Polsce
Zrównoważony rozwój – strategia Europa 2020

mgr inż. Ireneusz Czyżyk
Dokumentowanie, wdrażanie, doskonalenie Systemów Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy  ISO 14001:2004
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001:2004

inż. Mariusz Bomba
System Zarządzania Środowiskowego
dr inż. Wojciech Machowiak
Zarządzanie ekologistyczne

prof. dr hab. Maciej Stajniak
Logistyka i systemy wsparcia logistycznego

dr Paweł Romanow
Zagospodarowanie odpadów

dr Ryszard Świekatowski
Zarządzanie projektami w ochronie środowiska

Dr inż. Dariusz Starkowski          

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)