opcje
drukuj

W związku z zapowiadanymi zmianami dotyczącymi podstaw programowych w ponadgimnazjalnym szkolnictwie zawodowym  rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli została chwilowo wstrzymana ze względu na konieczność oceny wpływu ewentualnych zmian podstaw  na program studiów podyplomowych oferowanych przez uczelnię. Przewidywany termin wznowienia rekrutacji – marzec 2017 r.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online
 2. Dostarczenie dokumentów do Działu Studiów Podyplomowych (jeżeli kandydat nie może przyjechać osobiście proszony jest o kontakt telefoniczny - patrz kontakt):
  - dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis) do wglądu
  - 1 fotografia (zdjęcie legitymacyjne - 35 mm x 45 mm)
  -
  skan dowodu osobistego (lub kserokopia)
  - życiorys (CV) - wydruk lub wersja elektroniczna
 3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
 4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.
Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

15 rat
3 raty 1 rata
340 zł
1 650 zł 4 650 zł
Absolwenci WSL*
306 zł
1 485 zł 4 185 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
studiapodyplomowe@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
wtorek – piątek   8.00-14.30
sobota   9.00-13.30

niedziela, poniedziałek nieczynne

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)